Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
Här finner du information om bidrag som hanteras av Norbergs kommun.
Vill ni söka bidrag?
För att kunna söka bidrag krävs att er förening har användarnanmn och lösen.
Kontakta Katarina Hobro på 0223-291 27 eller Carina Sörhammar på 0223-291 97.
Föreningsbidrag Ansökan senast Ansökan
Startbidrag (2019) Löpande
Aktivitetsstöd (2019) 25 febr. och 25 aug.
Lokal- och anläggningsbidrag (2019) 2020-02-29
Investeringsbidrag lokal och anläggning (2019) 2010-02-29
Övrigt bidrag (2019) 2020-02-29
Bidrag till Studieförbund Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 31 augusti
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Regionalt bidrag (2019)
Stipendium Ansökan senast Ansökan
Stipendiet (2019) Löpande